Působíme v regionech: Pardubice, Hradec Králové, Praha, Chrudim,
Choceň a okolí a dále v celé ČR.


Nabízíme komplexní služby v oblastech :

 • PERSONALISTIKY - (Zpracování pracovně právních předpisů, pracovní řád, vnitřní předpisy a dále zpracování celé agendy personální práce včetně náboru a fluktuace)
 • PAM - (Mzdové řády, Katalog prací, Zařazení funkcí - metodika)
 • MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - (komplexní zpracování mzdové agendy včetně předání přehledů, kontrolní činnosti, statistiky a ostatních specifických činností)
 • ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE - (Komplexní zpracování dle platných zákonů v ČR)
 • ČINNOST ORGANIZAČNÍCH A EKONOMICKÝCH PORADCŮ V OBLASTI OBCHODNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ.
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
  • PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ A ZAMĚSTNAVATELŮM ZEMĚSTNANCE
  • V OBLASTI OBCHODU I INFORMAČNÍHO SERVISU
 • REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
 • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

 

Vše je včetně poradenství a tvorby pracovněprávních předpisů,
smluv, dohod, směrnic, příkazů a organizačních schémat.

 

 • Výhodné pro malé a střední podnikatelské subjekty
 • Vše lze zadat i jednotlivě
 • Výhodné cenové relace